Kategorier

Med hjälp av kategorier kan du tala om det är för slags evenemang och på så sätt underlätta för de som söker i plats- och eventdatabasen. Det gör det lättare för användarna att hitta vad de letar efter och filtrera bort det som inte är av intresse.

Det finns en lista med kategorier som du kan välja bland under rubriken Evenemangskategorier i högerkolumnen.

Kategorierna är indelade i dessa områden:

  • Aktiviteter
  • Bad
  • Barn och familj
  • Bo
  • Göra
  • Mat och dryck

Du kan klicka i en eller flera kategorier. De kategorier du väljer ska vara relevanta för ditt evenemang. Att välja andra kategorier än de som är relevanta ökar inte synligheten för evenemanget utan kan snarare leda till att det nekas.

Du kan inte lägga till nya kategorier på egen hand. Vill du ha nya kategorier som inte är med i listan kontakta Johanna Holm, näringslivs- och destinationsutveckling, Helsingborgs stad.