Arrangör och sponsor

Du kan ange vilka som arrangerar eventet och vilka som är kontaktpersoner. Har eventet sponsorer? Då kan du lägga in information om detta.

Under rubriken Evenemang klickar du på länken Arrangör. Klicka därefter på knappen Lägg till arrangör för att ange vilka som arrangerar eventet.

I listan kan du välja vem som är arrangör. Finns det flera arrangörer lägger du till dem genom klicka på knappen Lägg till arrangör. Finns det flera arrangörer, kryssa då i vem som är huvudarrangör.

Lägga till ny arrangör

Du kan skapa en ny arrangör genom att i Panelen klicka på Arrangörer – Lägg till arrangör.

Du kan fylla i dessa fält om arrangören.

I fältet med rubriken Kontaktpersoner kan du lägga till kontakter för evenemanget. Klicka på knappen Lägg till för att göra det.

Därefter kan du fylla i dessa fält med information om kontaktpersoner. Klicka på knappen Lägg till så kan du lägga dit uppgifter för så många kontaktpersoner som du behöver.

Klicka på Arrangörer i Panelen så ser du en lista med redan inlagda arrangörer. Klicka på Redigera om du vill uppdatera uppgifterna.

Lägga till sponsorer

Under rubriken Evenemang klickar du på länken Arrangör. Här kan du i en lista välja vem eller vilka som är sponsor.

Hittar du inte sponsorerna i listan kan du lägga till nya sponsorer. Det gör du genom att klickar du på knappen Skapa ny sponsor.

Du kan också lägga till en sponsor via vänstermenyn genom att klicka på Sponsorer – Lägg till sponsor.

Fyll i namnet på sponsorn i fältet Ange titel här och skriv information om sponsorn i brödtextfältet. Skriv till exempel om det är en sport/idrottsförening som sponsrar och vad det är för sport det i så fall gäller.

Under rubriken Sponsor kan kan du fylla i dessa fält om sponsorn.

I de fält som är märkta med en jordglob kan du klistra in en internetadress/url. För att internetadressen ska fungera måste den inledas med https://www

Vill du veta vad det finns för sponsorer inlagda redan? Klicka i Panelen på Sponsorer, så får du upp en lista. Klicka på Redigera om du vill uppdatera uppgifterna om en sponsor.