Beställning/Avtal

Som skånsk organisation/kommun kan du använda dig av Helsingborgs plats- och eventdatabas. För att ansluta dig behöver du ett konto och för att få det måste du skriva under ett avtal.

Om du är intresserad eller har frågor kring avtalet kontakta Johanna Holm, på näringsliv- och destinationsutveckling.